De ligging van Atjeh, uit: Brooshooft, Geschiedenis van den Atjeh-oorlog 1873 - 1886

'Langs de hele westkust van Sumatra strekt zich een machtig gebergte uit, dat in het noorden met grillige, dwarse vertakkingen bijna de hele breedte van het eiland inneemt. Die door bergkammen en kloven doorsneden noordpunt van Sumatra is Atjeh.' 

Uit: Overgeven of sneuvelen 

 

De Gajo- en Alaslanden, Uit: E.B. Kielstra, Beschrijving van den Atjeh-oorlog

'Toch waren de Atjeeërs nog steeds niet helemaal verslagen. In de onherbergzame Gajo- en Alaslanden was het koloniaal ge­zag nog niet gevestigd. Een gewone Atjeeër zag tegen een tocht naar de Gajolanden op als een Hollandse boer tegen een tocht naar de Noordpool, maar Van Daalen was drie jaar geleden al, in 1901, dwars door Sumatra van de oost- naar de westkust getrokken, door de Gajo- en Alaslanden, die toen terra incognita waren, net zo onbekend als de binnenlanden van Brazilië of Tibet. Een reis ernaartoe was even ongewis als Napoleons krijgstocht naar Rus­land.' uit: Overgeven of sneuvelen